K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych

0

W Dębnicy Kaszubskiej powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Wniosek gminy dotyczący tej inwestycji został zarekomendowany do dofinansowania przez ministra rodziny i polityki społecznej. W dniu wczorajszym, 8 lutego, wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał z ministerstwem umowę w sprawie przekazania gminie Dębnica Kaszubska przyznanych funduszy.
.
– Zamierzeniem władz samorządowych jest budowa budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie przeznaczony dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dostosowany do ich potrzeb – mówi Agnieszka Żukowska, sekretarz gminy Dębnica Kaszubska. – Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 5,1 miliona złotych, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego nieco ponad 3,2 miliona złotych.
.
Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej zakończenie przewidziane jest na grudzień 2024 roku. Ostateczny termin otwarcia placówki nastąpi w lutym 2025 roku.
.
Fundusz Solidarnościowy, z którego pochodzi dofinansowanie, to państwowy fundusz celowy dedykowany osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom. Jego środki są przeznaczane na realizację zadań związanych poprawą jakości życia tych grup społecznych. (jwb)

Skomentuj