K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultowanie profilaktyki uzależnień

0

Za niespełna tydzień, bo w najbliższy poniedziałek (20 lutego) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023 – 2026. Konsultacje w pozostałych formach potrwają do 2 marca.

Słupski ratusz zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 20 lutego o godz. 17 w sali 212 w ratuszu głównym. Tematem będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023 – 2026. Z samym projektem można zapoznać się wcześniej, korzystając z linku www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/projekt-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-uzaleznien-na-lata-2023-2026.

Swoje uwagi i wnioski można zgłosić również za pomocą formularza konsultacyjnego, który dostępny jest w ratuszu oraz na stronie internetowej miasta. Należy go wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (pl. Zwycięstwa 1, pokój 208 – sekretariat Wydziału) lub przesłać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] (w tytule maila należy wpisać „KONSULTACJE”); bądź przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje”. Termin konsultacji w tej sprawie upływa w dniu 2 marca br. (opr. rkh)

Skomentuj