K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkurs na dyrektorów w oświacie

0

Z końcem bieżącego roku szkolnego niektórym dyrektorom miejskich placówek oświatowych kończy się kadencja. W tej sytuacji,godnie z prawem oświatowym, konieczne jest przeprowadzenie konkursów na te stanowiska.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku rozpoczął niezbędne procedury dotyczące naboru kandydatów na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Od nowego roku szkolnego dyrektorzy wyłonieni w drodze ogłoszonego konkursu obejmą stanowiska w następujących oświatowych jednostkach samorządowych:

• Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji”,76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 10,
• Przedszkole Miejskie nr 15 „Kolorowy Wiatraczek”,76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 6,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny, 76-200 Słupsk, ul. Hubalczyków 7,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 76-200 Słupsk, ul. Gabriela Narutowicza 9,
• Zespół Placówek Oświatowych, 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 5.

Termin składania ofert upływa 7 marca 2023 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/4123.html (opr. rkh)

Skomentuj