K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wola dalszego powiększania Słupska

0

Podczas dzisiejszej sesji (22 lutego) radni Słupska jednogłośnie podjęli uchwałę o wszczęciu postępowania zmierzającego do powiększenia miasta. Po zakończeniu procedury ma ono zyskać 19 kilometrów kwadratowych i ponad 5.300 mieszkańców.

Jak już informowaliśmy wczoraj, słupski ratusz przygotował projekt uchwały, który zobowiązywał prezydenta do wszczęcia procedury powiększania miasta. Dzisiaj radni przyjęli jednogłośnie tę uchwałę. Tym samym władze Słupska przygotują dokumenty, które w konsekwencji pozwolą wystąpić do Rady Ministrów o powiększenie granic miasta o sołectwa Siemianice i Strzelino oraz część sołectw Bierkowo i Włynkówko, które widoczne są na mapce dołączonej do uzasadnienia uchwały. Cały ten teren należy w tej chwili do gminy Słupsk.

Przed głosowaniem w tej sprawie Krystyna Danilecka-Wojewódzka przekonywała, że obecna inicjatywa jest konsekwencją wcześniejszej woli radnych. Nie kryła też, że chodzi o zyskanie nowych mieszkańców, a nie tylko tereny, ponieważ zjawisko depopulacji w Słupsku wciąż rośnie. Przypomnijmy, że skutkiem wcześniejszych działań było powiększenie obszaru miasta z dniem 1 stycznia tego roku o niezamieszkałe tereny sołectw Bierkowo, Strzelino i Płaszewko (łącznie prawie 10 km kw.), chociaż miasto zamierzało wchłonąć znacznie większą część gminy wiejskiej Słupsk. (rkh)

Fot. e-Sesja

Skomentuj