K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Korekta komunikacji miejskiej

0

Od przyszłego poniedziałku (6 marca) wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy niektórych linii. Po raz pierwszy autobusy pojadą w kierunku osiedla Zachód zapewniając obsługę między innymi ulic Riedla, Osieckiej i Legionów Polskich.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku poinformował o zmianach tras i rozkładów jazdy niektórych linii obsługiwanych przez MZK. Z komunikatu wynika, że zmiany dotyczyć będą następujących linii:

nr 7, na której wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy oraz uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach międzyszczytowych. Pomiędzy godz. 8 a 13 autobusy będą kursować co 60 minut, natomiast w godzinach szczytu tak, jak dotychczas, czyli co ok. 30 minut;
nr 18, na której w dni powszednie wybrane kursy z ul. Klonowej zostaną wykonane na dłuższej trasie – do Osiedla Zachód. Na nowej trasie autobusy pojadą ulicami 11 Listopada i Legionów Polskich do pętli zlokalizowanej przy ul. Ryszarda Riedla. W kierunku ul. Klonowej autobusy pojadą ulicami Legionów Polskich, Zaborowskiej i od pętli 11 Listopada stałą trasą. Na wydłużonym odcinku trasy autobusy będą kursować wyłącznie w dni powszednie co 30-45 minut. W rozkładach jazdy kursy wykonywane do osiedla Zachód zostaną oznaczone literą A.

Zmienione zostaną również nazwy wybranych przystanków:
– dotychczasowe przystanki „Zauchy” będą funkcjonować pod nazwą „Legionów Polskich”;
– dotychczasowe przystanki „Bohaterów Westerplatte” będą funkcjonować pod nazwą „Jednostka Wojskowa”.

W marcu planowane są jeszcze kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej polegające m.in. na wprowadzeniu linii komunikacji miejskiej do obsługi osiedla Przy Lesie (ulicą Lawendową). Te zmiany zostaną podane do wiadomości w odrębnym komunikacie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. (opr. rkh)

Skomentuj