K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminy przybrzeżne z szansą rozwoju

0

Miasta Łeba i Ustka oraz gminy wiejskie Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, a także Słowiński Parku Narodowy jako partner wspierający, przyjęły wstępną wersję strategii rozwoju partnerstwa Strefa Przybrzeżna. Cele jest wspólna realizacja przedsięwzięć wspierających rozwój tego obszaru w najbliższych latach.

Eliza Mordal, rzecznik Urzędu Miasta Ustka poinformowała, że przyjęty wstępnie dokument zakłada sprostanie poważnym wyzwaniom, które czekają ten atrakcyjny turystycznie obszar. Nowa perspektywa unijna stanowi szansę dla obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, posiadających specyficzne ograniczenia i uwarunkowania lub też peryferyjne położenie. Należy do nich między innymi Strefa Przybrzeżna.

Projekt Strategii wskazuje możliwe kierunki wspólnych działań. Dotyczą one przede wszystkim:
1. Transformacji energetycznej, w tym wsparcia budowy lokalnych wspólnot energetycznych, zwiększania niezależności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii;
2. Rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym przed suszą i powodzią;
3. Rozwoju oferty turystycznej, ochrony przyrody i tradycji obszaru;
4. Działań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (zero odpadów);
5. Rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i usług społecznych.

W ramach każdego z ww. obszarów planowana jest realizacja od kilku do kilkunastu wspólnych projektów – głównie inwestycyjnych. Strategia pozwoli łatwiej pozyskiwać środki na te działania.
Dzięki strategii gminy Strefy Przybrzeżnej podpiszą do czerwca br. tzw. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne z Samorządem Województwa Pomorskiego, które umożliwi dofinansowanie wybranych strategicznych inwestycji na tym obszarze ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Konsultacje projektu strategii rozpoczną się w marcu. Na stronach internetowych gmin partnerstwa dostępny będzie konsultowany dokument oraz inne niezbędne informacje. Zaplanowano też spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, których terminy także będą podane na stronach internetowych gmin. (opr. rkh)

Skomentuj