K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwestycja fotowoltaiczna

0

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie projektów dot. odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jedna z nich dotyczy obszaru na pograniczu gmin Słupsk i Kobylnica.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie samorządu wojewódzkiego wynika, że »projekt „Przedsiębiorstwa produkcyjne w Warblewie i Kobylnicy przyjazne środowisku” obejmuje wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 224,64 kW. Instalacje fotowoltaiczne zapewnią energię wykorzystywaną na potrzeby własne dofinansowanych przedsiębiorców. Celem projektu jest przede wszystkim redukcja dwutlenku węgla do atmosfery i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw poprzez dywersyfikację źródeł poboru energii elektrycznej. W ramach projektu zostaną zainstalowane urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,22 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 168 ton równoważnika CO2.«

Zakończenie projektu planowane jest w grudniu br. Całkowita wartość projektu wynosi 1.247.260 zł, z czego dofinansowanie unijne to 821.220 zł. Nie jest to inwestycja o charakterze gminnym, lecz inicjatywa prywatnych podmiotów. (opr. rkh)

Skomentuj