K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mieszkańcy Kobylnicy za miastem

0

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ubiegania się przez Kobylnicę o zmianę statusu wiejskiego na miejski. Wola mieszkańców jest jednoznaczna. Chcą mieszkać i żyć w mieście.

Przyjęta z końcem ubiegłego roku przez Radę Gminy Kobylnica uchwała zobowiązała wójta do wszczęcia procedury nadania wsi Kobylnica statusu miasta. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Zakończyły się one 24 lutego. Teraz podsumowano głosy mieszkańców gminy.

– W konsultacjach wzięło udział ponad 2.700 osób, co stanowi ponad 20 procent wszystkich mieszkańców gminy – informuje Anna Gliniecka-Woś, zastępca wójta gminy Kobylnica. – Po podliczeni głosów okazało się, że 91 procent ankiet jest na „tak”, 7 procent jest na „nie”, a 2 procent wstrzymujących się od głosu. Teraz zostanie sporządzony protokół z przebiegu konsultacji, a ponieważ wola mieszkańców jest jednoznaczna zaprezentujemy ją radzie gminy, a następnie – po akceptacji przez radnych – do 31 marca będziemy składać wniosek o nadanie Kobylnicy statusu miasta.

Wniosek trafi do wojewody pomorskiego, który będzie miał 30 dni na wydanie opinii, a następnie trafi do Rady Ministrów, która do 31 lipca powinna podjąć wiążącą decyzję. (rkh)

Skomentuj