K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwestycje drogowe w Bierkowie

0

W piątek, 3 marca, w Urzędzie Gminy Słupsk podpisana została umowa na realizację ważnej inwestycji drogowej w Bierkowie. Za ponad 8 milionów złotych w ciągu 12 najbliższych miesięcy kompleksowej przebudowie poddana zostanie ulica Leśna z Kościelną.
.
W ubiegły piątek władze gminy Słupsk podpisały z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026.
.
Ulica Leśna wraz z Kościelną stanowi ważny układ komunikacyjny podsłupskiego Bierkowa. Ich całkowita długość wynosi 1.225 metrów. Inwestycja od dłuższego czasu czekała na realizację. W tej chwili mieszkańcy poruszają się wąską nawierzchnią asfaltową, natomiast dzięki przebudowie infrastruktury zwiększy się jej nośność i szerokość, a co za tym idzie – bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
.
Zadanie prowadzone będzie w trzech etapach. W ramach pierwszego na przedłużeniu ulicy Leśnej wybudowana zostanie nowa nawierzchnia wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Na tym odcinku, podobnie jak i na całej długości ulicy, a także w pasie ulicy Kościelnej, pojawi się oświetlenie drogowe, natomiast w ramach prac podziemnych wykonane zostaną tam roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i wodociągu. Taki sam zakres prac obejmować będzie drugi i trzeci odcinek inwestycji, czyli właściwą Leśną oraz ulicę Kościelną.
.
Projekt przebudowy obu ulic Bierkowa uzyskał dofinansowanie z budżetu centralnego w wysokości 7,68 miliona złotych, co stanowi około 93 procent wartości inwestycji. Całkowity koszt zadania wynosi prawie 8,24 miliona złotych. Na realizację przedsięwzięcia wykonawca, firma Strabag, ma teraz 12 miesięcy. (jwb)

Skomentuj