K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Koniec modernizacji usteckiej oczyszczalni

0

Spółka Wodociągi Ustka poinformowała o zakończeniu realizacji przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustce. Inwestycja kosztowała ponad 26,7 mln złotych, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 wyniosło 14.559.378,08 złotych

Głównym zadaniem – jak informują Wodociągi Ustka – było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków w Ustce. Zadanie zrealizowano na podstawie kontraktu z firmą Ata-Technik z siedzibą w Budzyniu. W październiku 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Ponadto, w ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków, zakupiono koparkoładowarkę oraz prowadzono działania informacyjno- promocyjne.

Zmodernizowana oczyszczalnia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Zmniejszą się uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz likwidacji ulegną zagrożenia ekologiczne. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Nie bez znaczenia jest i to, że zmodernizowany obiekt wpłynie pozytywnie na podniesienie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni.

Spółka zaprasza już teraz na dzień otwarty w oczyszczalni. Odbędzie się on 22 marca o godz. 11.30. W ramach tego dnia zaplanowana uroczyste otwarcie obiektu i jego zwiedzanie. Ustczanie będą mieli możliwość skorzystania z autokaru, który zawiezie wszystkich chętnych na teren oczyszczalni. Wyruszy on z Transportowego Węzła Integracyjnego o godz. 11.15. Powrót autokaru przewidziany jest na godzinę 13.00. (opr. rkh)

Fot. Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Skomentuj