K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Na Wiejskiej tydzień utrudnień, a potem…

0

Wczoraj (6 marca) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Garncarska i Wiejska w Słupsku. Na przebudowanej już jezdni ulicy Wiejskiej rozpoczęło się układanie ostatnich warstw masy bitumicznej i nawierzchni ścieralnej.

Ruch kołowy na skrzyżowaniu ulic Garncarska i Wiejska powrócił do sytuacji tymczasowej organizacji ruchu w trakcie budowy zachodniego pasa drogowego. Został on zamknięty, a pojazdy korzystają dwukierunkowo z pasa jezdni wschodniej. Ten stan nie ma trwać długo.

– Wykonawca potrzebuje tydzień na wykonanie wszystkich docelowych nawierzchni na tej jezdni, którą od Wigilii kierowcy mogli jeździć po podbudowie – informuje Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Teraz mamy wzmacnianie warstw bitumicznych siatką, co wymaga odpowiedniego reżimu technologicznego, następnie wykonana będzie warstwa wiążąca i ostateczna jezdnia w postaci nawierzchni ścieralnej. Tu wykorzystana będzie mieszanka SMA, która wymaga odpowiedniej temperatury przy układaniu. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje szyków, w przyszłym tygodniu kierowcy powinni jeździć po docelowej nawierzchni.

Po zakończeniu budowy jezdni zachodniej drogowcy przeniosą się z robotami na jezdnię wschodnią. Początkowo nie będzie ona jednak całkowicie wyłączona z ruchu.

– Założenie jest takie, żeby maksymalną ilość prac brukarskich wykonać przy tylko częściowym wygrodzeniu – podkreśla dyrektor ZIM-u. – Na większości tej jezdni mamy do czynienia z trzema pasami ruchu, więc nawet przy wyłączeniu jednego pasa dwoma pozostałymi pasami ruch może się odbywać. Chodzi też o to, że przy całkowitym jej zamknięciu tej jezdni nie będzie możliwe wyznaczenie dwukierunkowego ruchu na jezdni już zbudowanej, ponieważ nie dałoby się z niej włączyć w ruch na ulicy Garncarskiej.

Liczyć się trzeba z tymi utrudnieniami w momencie przystąpienia na tej jezdni do wykonania warstw konstrukcyjnych. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj