K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Otwarcie ronda Kilińskiego-Kaszubska

0

Dzisiaj rano (13 marca) udostępnione zostało dla ruchu kołowego nowe rondo u zbiegu ulic Kaszubska i Kilińskiego w Słupsku. Ma ono ułatwiać wyjazd z ulicy Kilińskiego w stronę Siemianic i upłynnić ruch na ulicy Kaszubskiej.

– Długo nie było koncepcji, co zrobić, żeby upłynnić wyjazd z ulicy Kilińskiego w lewo na ulicę Kaszubską – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Przez długi czas nie wykorzystywaliśmy potencjału ulicy Kilińskiego, które jest równoległa do ulicy Kościuszki i mogłaby ją odciążyć. Pomyśleliśmy, że takim rozwiązaniem może być rondo. W kilka miesięcy zostało ono zbudowane i z radością ogłaszam, że jest już otwarte. Jeszcze pewne prace będą wykonywane. Czekamy na stabilną pogodę, by wykonać oznakowanie poziome i nasadzenia zielenią, aby zagospodarować ten teren.

Rondo na Kaszubskiej realizowane było z dofinansowaniem w wysokości ponad 14 milionów złotych uzyskanym z Polskiego Ładu i przeznaczonym również na przebudowę ulic Norwida, Wiejskiej i Rybackiej. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj