K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zajęcia dla sprawców przemocy

0

Trwa rekrutacja do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób przejawiających zachowania przemocowe – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.
.
Program przeznaczony jest dla tych, którzy stosują przemoc w rodzinie, mają trudności w kontrolowaniu emocji, objęci są procedurą Niebieskiej Karty lub skierowani przez sąd, prokuraturę, zespół interdyscyplinarny czy kuratorów. To także oferta dla zgłaszających się dobrowolnie w poszukiwaniu szansy na zmianę postaw, przekonań i odbudowy relacji rodzinnych w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek oraz skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.
.
Rekrutacja rusza 14 marca. Zajęcia grupowe będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki – łącznie przewidziano 60 godzin. Spotkania zaplanowano w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Przejawiających Zachowania Przemocowe w SCOPIES przy ulicy Niedziałkowskiego 6, w pokoju nr 16.
.
Organizatorzy zachęcają chętnych do wypełnienia formularza rekrutacyjnego online lub bezpośrednio w siedzibie MOPR przy ulicy Słonecznej 15 D, w pokoju nr 212 w godzinach 8-15 bądź w SCOPIES w pokoju nr 16 w każdy wtorek od 16 do 18. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 505 169 443 oraz mailowo: [email protected].
.
Spotkania prowadzą Jakub Wasz, psycholog MOPR w Słupsku oraz Iwona Deluga, pedagog i pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku. Prowadzący są trenerami programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy Duluth. (opr. jwb)

Skomentuj