K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Współpraca firmy Markos z Politechniką Gdańską

0

Na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Gdańską w firmie Markos będą praktykować studenci wydziału inżynierii mechanicznej i okrętownictwa. Współpraca ma zagwarantować możliwość zdobycia wiedzy praktycznej podczas pobytu w firmie, której jednym z filarów jest budowa jachtów, łodzi ratowniczych, ratunkowych, turystycznych czy jednostek specjalnego przeznaczenia.
.
Porozumienie o współpracy podpisali prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Szymon Koseski, członek zarządu firmy Markos.
.
– Dzięki porozumieniu studenci będą mogli między innymi skorzystać z praktyk i staży w firmie Markos, która będzie wspierać merytorycznie studentów przy pisaniu prac dyplomowych, a także aktywnie zaangażuje się w szeroko pojęte wspieranie efektywnego kształcenia studentów na różnych etapach, co dla nas jest bardzo cennym wsparciem – podkreśla prof. Andrzej Seweryn.
.
Program współpracy uczelni i firmy zakłada również realizację nowych projektów edukacyjnych oraz badawczych ukierunkowanych na branżę kompozytową, których autorami będą sami studenci. Obydwie strony zamierzają łączyć siły w staraniach o krajowe i europejskie granty służące rozwojowi przemysłu morskiego i jachtowego na Pomorzu.
.
– Dynamiczny rozwój naszej firmy pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy właśnie w naszej firmie mogliby rozwijać wiedzę zdobytą na Politechnice Gdańskiej. Widzimy spore pole do współpracy, z którą wiążemy duże nadzieje, wierząc, że największymi beneficjentami tego projektu będą sami studenci – przyznaje Szymon Koseski z zarządu firmy Markos. – Już teraz deklarujemy otwartość na osoby, które będą dobrze rokowały na przyszłość i będą chciały rozwijać się razem z nami, pracując przy ciekawych projektach, wykorzystując wiedzę zdobywaną w czasie studiów już w praktycznej formie.
.
Dla firmy Markos jest to kolejny krok na polu współpracy ze środowiskiem naukowym. W ubiegłym roku kilkoro pracowników firmy rozpoczęło studia na kierunku logistyka w Akademii Pomorskiej w Słupsku. (opr. jwb, fot. Markos)

Skomentuj