K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Polsko-litewskie patrole na ulicach Słupska

0

We wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku uczestniczą policjanci litewscy. Zagraniczni goście przebywają w naszym mieście z dwutygodniową wizytą. Ostatnie dni dały możliwość funkcjonariuszom ze Szkoły Policji w Kownie zapoznania się ze specyfiką służby policjantów w jednostce terenowej.
.
Wspólne służby ze słupskimi policjantami mają na celu poznanie dobrych praktyk, a także cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują między innymi w zakresie taktyki i technik interwencji. Polsko-litewskie patrole są też okazją do obserwacji służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc litewskim funkcjonariuszom podczas wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej.
.
– Litwini zapoznali się już ze specyfiką służby policjantów – przewodników psów służbowych, policjantów ruchu drogowego, a także dzielnicowych. Wspólne służby sprzyjają też nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Polakami i Litwinami, które później są kontynuowane nie tylko na drodze służbowej – mówi rzecznik słupskiej szkoły policji.
.
Obecność policjantów z Kowna w Słupsku ma miejsce w związku z programem unijnym Erasmus+. Oddzielnym punktem wizyty było zapoznanie się litewskich gości z policyjnym wyposażeniem, którym dysponują funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. (opr. jwb, fot. SP w Słupsku)

Skomentuj