K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mieszkańcy wybrali Gminę Redzikowo

0

Wczoraj, 28 marca, Rada Gminy Słupsk podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do MSWiA z wnioskiem o zmianę nazwy wiejskiego samorządu. Wcześniej uczestniczący w konsultacjach społecznych mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem nazwy Gmina Redzikowo, która w miejsce Gminy Słupsk odróżniałaby ją zdecydowanie od sąsiada – gminy Miasto Słupsk.
.
Dziś podczas konferencji prasowej władz gminy Słupsk wójt Barbara Dykier przedstawiła wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców w związku z projektem zmiany nazwy samorządu. Zamiast Gminy Słupsk samorządowcy proponowali nazwę Gmina Redzikowo, która w kontekście bliskiej obecności Miasta Słupsk wyraźnie wskazywałaby na jej odrębność.
.
– W zasadzie już od dawna, od momentu, kiedy opracowywana była strategia rozwoju gminy Słupsk, zastanawialiśmy się, jak odróżnić się od sąsiada. Przy opracowywaniu tej strategii pomagała nam firma zewnętrzna, zupełnie niezwiązana z regionem słupskim, i ona też wskazała, że poza powiatem słupskim czy województwem słupskim gmina ciągle jest mylona z miastem. Niezależnie od tego, ile wkładalibyśmy wysiłku w promocję naszej gminy, w marketing, to i tak gdzieś pojawia się pierwsza myśl, że to miasto Słupsk. Ważne było też to, co zadziało się w roku ubiegłym – mówi wójt Barbara Dykier – czyli proces walki o utrzymanie gminy. To wszystko utwierdziło nas w przekonaniu, że powinniśmy do mieszkańców wyjść z propozycją zmiany nazwy gminy, żeby budować swoją markę, swoją tożsamość, którą tak bardzo podkreślaliśmy. Dzisiaj po tym, co się zadziało, nikt już chyba nie ma wątpliwości, że nasi mieszkańcy tworzą wspólnotę, pokazując, że są odrębną od miasta jednostką samorządową. Chcielibyśmy, aby kolejne lata historii naszej gminy toczyły się już pod nową nazwą.
.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Słupsk prowadzone były w dniach od 16 lutego do 15 marca 2023 roku. Wynik upoważnił samorząd do podjęcia dalszych kroków, czyli wystąpienia z wnioskiem do wojewody, co nastąpi w dniu 30 marca. W dalszej kolejności po wydaniu przez wojewodę stosownej opinii sprawa przekazana zostanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ostateczną decyzję podejmie w lipcu Rada Ministrów. Jeśli będzie ona pozytywna, nowa nazwa samorządu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
.
Frekwencja w ramach konsultacji wyniosła 33 procent. Z tej grupy mieszkańców 78 procent wypowiedziało się za zmianą nazwy.
.
To nie koniec działań administracyjnych gminy Słupsk, która od ubiegłego roku stara się w jak największym stopniu zachować swój stan posiadania. Do tej pory na rzecz Słupska straciła około 10 kilometrów kwadratowych terenów inwestycyjnych w Bierkowie, Strzelinie i Płaszewku. Miasto jednak zapowiedziało już dalsze kroki w celu przejęcia Siemianic, Strzelina oraz części sołectw Bierkowo i Włynkówko. Słupsk miałby też zyskać ponad 5 tysięcy nowych mieszkańców, stąd szybka reakcja gminy wiejskiej. Wójt Barbara Dykier poinformowała o kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących uchwały rady miejskiej w sprawie ponownej procedury zmiany granic administracyjnych. Spotkania z mieszkańcami rozpoczną się już jutro, 30 marca i potrwają do 15 maja. Uczestnicy konsultacji odpowiedzą na pytanie, czy są za zmianą granic miasta kosztem terenów gminy Słupsk. /Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj