K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultacje w sprawie nowej strefy przemysłowej

0

W północno-zachodniej części Słupska powstanie nowa strefa przemysłowa. Zakończone zostały już prace związane z przygotowaniem koncepcji dokumentacji projektowej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania, jednak zanim miasto przystąpi do etapu przetargów, mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami planowanej inwestycji. Konsultacje społeczne potrwają od 31 maja do 7 czerwca.
.
Celem rozpoczynających się w przyszłym tygodniu konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Słupska na temat opracowanej przez miasto koncepcji dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia nowej strefy inwestycyjnej pod funkcję przemysłową. Chodzi o tereny zlokalizowane w północno-zachodniej części Słupska, po zachodniej stronie ulicy Rejtana i na południe od przedłużenia ulicy Grunwaldzkiej w stronę Strzelina. Obszar przemysłowy oddzielony zostanie od ringu strefą buforową w postaci zieleni izolacyjnej i w kierunku zachodnim sięgać będzie granic nowego cmentarza.
.
Zadania planowanej inwestycji obejmują m.in. budowę kompleksu dróg o łącznej długości około 5.000 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także przebudowę odcinka ulicy Grunwaldzkiej, Zachodniej i Miłosza. Istniejące teraz obiekty na terenie objętym przygotowaniami do realizacji inwestycji zostaną rozebrane. W niezbędnym zakresie przeprowadzona zostanie także wycinka drzew. Powstaną nowe sieci – elektroenergetyczna, oświetlenia ulicznego, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zaplanowano budowę kanału technologicznego oraz elementów małej architektury, w tym przystanków i tablic informacji pasażerskiej. Pojawi się też nowa zieleń – drzewa, m.in. wiązy i dęby, niskie żywopłoty, byliny, trawniki oraz łąki kwietne.
.
Na rozwój strefy przemysłowej, jej uzbrojenie i zagospodarowanie miasto otrzymało blisko 80 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
.
Ze wszystkimi szczegółami dokumentacji projektowej można zapoznać się na stronie: https://zimslupsk.pl/uzbrojenie-terenow-inwestycyjnych-pod-funkcje-przemyslowa-w-polnocnej-czesci-miasta-slupska.html.
.
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do przedłożonego programu funkcjonalno-użytkowego pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ulica Artura Grottgera 13 oraz elektronicznie – e-mail: [email protected] lub poprzez stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl. Od 31 maja do 7 czerwca można będzie także porozmawiać w sprawie planowanej strefy przemysłowej z pracownikiem merytorycznym, dzwoniąc w godzinach 8-14 pod numer: 59 848 37 34.
(jwb)

Skomentuj