K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Estrada Przedszkolaka

0

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku serdecznie zaprasza przedszkolaki do udziału w nowym projekcie pod nazwą „Estrada Przedszkolaka”. Jego celem jest promowanie uzdolnionych artystycznie dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Do piątku Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku przyjmuje zgłoszenia do nowego projektu – „Estrada Przedszkolaka”. Celem konkursu jest promowanie oraz rozwój uzdolnionych artystycznie przedszkolaków. Pomysłodawcy przedsięwzięcia liczą na współpracę słupskich placówek przedszkolnych i wytypowanie dzieci chętnych do uczestnictwa w wokalnej rywalizacji. Zgłoszeń należy dokonywać do 5 maja. Po tym terminie zarejestrowani uczestnicy projektu wezmą udział w próbie przygotowującej ich do występu. Dzieci będą miały możliwość oswojenia się z mikrofonem, nowym otoczeniem oraz sceną, w tym zapanowania nad stresem towarzyszącym takim prezentacjom.

Koncert odbędzie się w piątek, 12 maja, o godzinie 17 w klubie „Parter” znajdującym się w dolnej części MCK-u. Występy młodych wokalistów będą oceniać profesjonaliści.

Chcemy, aby dzieci już od przedszkola miały świadomość swojego talentu, aby odpowiednio wcześnie mogły go rozwijać – mówi Anna Maćkowiak, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury. – I żeby rodzice mieli z tego wielką satysfakcję.

W treści zgłoszenia należy umieścić imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł utworu oraz akompaniament. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub dostarczyć osobiście do budynku Młodzieżowego Centrum Kultury.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.