K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sesja z wyróżnieniem

0

W sali rajców lęborskiego ratusza nastąpiło uroczyste wręczenie honorowego wyróżnienia miasta. W tym roku prestiżową statuetkę „Lęborskiego Lwa” otrzymała wieloletnia działaczka społeczna Anna Sobolewska.

Dzisiaj, 21 lipca, uroczystą sesją Rady Miejskiej w Lęborku zainaugurowano Lęborskie Dni Jakubowe 2017. W odświętnym posiedzeniu udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym przedstawiciele miast partnerskich z Ukrainy i Białorusi. Następnie wręczono Annie Sobolewskiej nagrodę miasta „Lęborski Lew”, która została przyznana decyzją kapituły po wcześniejszym głosowaniu.

Okolicznościową laudację wygłosił Bogdan Oszmian, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku. Podkreślił w niej wielką pasję, z jaką laureatka wyróżnienia angażuje się w działalność społeczną od chwili zamieszkania w Lęborku.

Pomaga ludziom ubogim i niezaradnym życiowo. Organizuje kursy kroju i szycia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomaga mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, włączając w to młodzież. Organizuje comiesięczne spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin nauki, w tym psycholodzy, lekarze, ekonomiści. Organizuje też wyjazdy turystyczno-poznawcze w kraju i za granicą. Między innymi do Brukseli, gdzie w parlamencie europejskim została przyjęta przez eurodeputowanych. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana powiedział przewodniczący i wymienił najważniejsze honory, a wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Dodał też, że Anna Sobolewska jest autorką wydanej przed czterema laty książki zatytułowanej „Chwała pani Ani”.

Anna Sobolewska serdecznie podziękowała za wyróżnienie, a zebrani w sali odśpiewali laureatce tradycyjne „Sto lat”.

Przyznano również trzy medale burmistrza miasta. Otrzymali je Małgorzata Szauła (wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku), Dariusz Karaś (prezes zarządu spółki Meyn Polska) oraz dr Bogdan Libich, który jest historykiem i dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Bogdan Libich wspomniał, że mając osiem lat wyciął z gazety pierwszy artykuł o jego mieście. I ta pasja trwa do teraz. Gromadzi wszystko, co dotyczy miasta.

Podczas sesji władze Lęborka podpisały umowę partnerską z zaprzyjaźnionym miastem Bałta na Ukrainie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.