K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z edukacyjną ofertą

0

W Zespole Szkół w Cewicach przeprowadzono dzisiaj (13 grudnia) akcję rekrutacyjną dla uczniów chętnych do kontynuowania nauki w II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku. Zainteresowanych zapoznano z edukacyjną ofertą tej placówki.

Akcja informacyjna prowadzona jest wśród uczniów oddziałów gimnazjalnych klas trzecich powiatu lęborskiego. W środę (13 grudnia) ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży z Zespołu Szkół w Cewicach omówił przedstawiciel II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku.

Do tej pory gościliśmy w naszych murach prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne – mówi Barbara Selonke, dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach. – Została nam jeszcze wizyta LO nr 1. Dzisiaj ofertę swojej szkoły przedstawia wicedyrektor LO nr 2.

Chcemy poinformować uczniów jakie oddziały otwieramy w roku szkolnym 2018/2019 – informuje Andrzej Lewandowski, wicedyrektor II LO w Lęborku. – Akcja ta spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Przeprowadzimy wśród uczniów ankietę, w której będą mogli dokonać wyboru określonej klasy w naszej szkole.

Jakie plany mają uczennice klasy trzeciej z Zespołu Szkół w Cewicach? Zuzanna chce zostać leśnikiem i swoją edukacje zamierza kontynuować w Technikum Leśnym w Warcinie. Monika ma w swoich planach zostanie dziennikarką, a maturę zamierza zdać w LO nr 1 w Lęborku. Kornelia zdecydowała się na kierunki medyczne. Natomiast Aleksandra wybiera się do LO nr 1 do klasy o profilu biochemicznym, a w przyszłości chciałaby zostać ortodontką.

Spotkania mają ułatwić gimnazjalistom podjęcie jednej z ważniejszych decyzji w ich życiu, bo dotyczącej wyboru drogi dalszej edukacji, a w dużej mierze także zawodu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.