K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Spajanie kultury

0

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Słupsku przegłosowano uchwałę o połączeniu Młodzieżowego Centrum Kultury ze Słupskim Ośrodkiem Kultury. Nowy twór na kulturalnej mapie miasta będzie funkcjonował pod nazwą Słupski Ośrodek Kultury.

Idea połączenia dwóch słupskich placówek zajmujących się statutowo animacją kultury po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w ubiegłym roku. Budziła wiele skrajnych emocji, ale ratusz konsekwentnie dążył do jej realizacji. Tym razem pojawiła już w formie projektu uchwały. Zasadność tego kroku argumentowała Magdalena Mijewska, dyrektorka ratuszowego wydziału kultury.

W ostatnich latach działalność Młodzieżowego Centrum Kultury – ze względu na to, że posiada mniejsze zasoby finansowe i kadrowe – nie jest już działalnością, która mogłaby być uznana za wzorcową lub też dobrze ocenianą. W tym momencie to, co jest silnym punktem MCK-u – czyli Kino Rejs i jego działalność filmowa, którą wszyscy doceniamy – chcielibyśmy w przyszłej instytucji wzmocnić – podkreśla szefowa Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Z rozpoznania przeprowadzonego przez Magdalenę Mijewską wynikało, że żadne z miast podobnej wielkości nie ma dwóch konkurujących ze sobą placówek animacji kultury. Dokonana przez wydział została także analiza działalności obu placówek i jej wyniki przedstawione zostały w materiałach przekazanych radnym dodatkowo.

Widać jasno, że część instruktorów, mimo że zatrudnionych na cały etat, nie świadczy pracy instruktora przez osiem – to jest może za dużo – ale nawet sześć czy pięć godzin. W momencie kiedy będziemy mieli połączone instytucje kultury, ci instruktorzy, którzy nie są wykorzystywani, bo nie mają grup, przestrzeni w jednej instytucji, będą mogli świadczyć te usługi dla mieszkańców w drugiej przestrzeni – mówi Magdalena Mijewska. – Bardzo istotne jest też to, aby mieć świadomość, że nie chodzi o zlikwidowanie przestrzeni Młodzieżowego Centrum Kultury.

Ostatecznie, po krótkiej dyskusji, uchwała o połączeniu SOK-u z MCK-iem została przyjęta większością głosów. W nowo powstałej instytucji nie przewiduje się pracowniczych zwolnień.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.