K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pilotaż wojskowej młodzieży

0

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku nastąpiło oficjalne podsumowanie realizacji pierwszego etapu pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej w klasach wojskowych. Prezentowano obowiązujące umundurowanie oraz wyposażenie, zakupione w ramach pozyskanego dofinansowania.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku jako jedna z dwóch placówek oświatowych na Pomorzu uczestniczy w organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowym programie wspierana szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. W środę, 21 lutego, podsumowano pierwszy etap podjętych dotąd działań. Artur Obolewski, dyrektor PCE – ZSP w Lęborku poinformował, że w tym etapie został wprowadzony program edukacji wojskowej i elementy programu wychowawczego objętego pilotażem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Chcemy również pokazać, co zakupiliśmy w ramach dofinansowania otrzymanego z ministerstwa i starostwa mówi dyrektor Obolewski. Jest to znacząca kwota, bo przekraczająca 100 tysięcy złotych, którą mogliśmy wykorzystać na umundurowanie uczniów i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

Nie ukrywam, że pomysł na szkoły mundurowe, to pomysł rady i dyrektora tej szkoły – dodaje Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. – Dobrze się dzieje, gdy szkoły mają swój profil. Kiedyś w powszechnym obiegu było, że tutaj jest budowlanka, a teraz już wiadomo, że to szkoła mundurowa. To znaczy, że szkoła się przeobraża, ale niezupełnie. Dyrektor dzisiaj zapowiedział, że zamierza połączyć edukacje mundurową z budowlaną. Bardzo się z tego cieszę, bo nie chciałabym, żeby ten charakter zniknął.

Podczas szkolnego apelu oprócz prezentacji nowego umundurowania i przybliżenia uczniom zasad jego noszenia każdy mógł zapoznać się z zakupionym sprzętem, czyli m.in. replikami uzbrojenia, przyborami do walki wręcz oraz kompletem medycznym do udzielania pierwszej pomocy.

Dyrektor Obolewski przypomina, że program klasy wojskowej jest realizowany przez 3,5 roku. Pilotaż obejmuje klasy trzecie, ale zapowiedziane jest już wprowadzenie w przyszłym roku drugiego etapu pilotażu, który obejmie klasy drugie.

Od tego tygodnia klasy mundurowe co tydzień w poniedziałek przed zajęciami programowymi stawać będą na uroczystej zbiórce, podczas której poczet szkoły wciągnie na maszt flagę państwową, a uczniowie odśpiewają hymn Polski. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.