K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekrutacja ruszyła

0

Od 8 marca można składać wnioski w tegorocznym naborze do przedszkoli. Z rekrutacji wyłączono placówkę przy Łady-Cybulskiego, która planowo miała być otwarta już jesienią.

Od początku tego miesiąca trwają w Słupsku zapisy dzieci do miejskich szkół podstawowych, a w czwartek zacznie się rekrutacja do przedszkoli. Rejestracji należy dokonać przez aplikację „nabo”, którą znajdziemy pod adresem www.przedszkole-slupsk.nabory.pl. Następnie wypełniony wniosek należy wydrukować i zanieść do wybranego oddziału. Niestety w tym roku nie powstanie przedszkole modułowe przy ul. Łady-Cybulskiego. Placówka miała zapewnić dodatkowe 125 miejsc, ale magistratowi nie udało się jeszcze rozstrzygnąć przetargu na budowę inwestycji. Sternicy ratusza zapewniają jednak, że miejsca znajdą się dla wszystkich dzieci. Jeśli nawet zabraknie ich w placówkach samorządowych, to wzorem roku ubiegłego władze miasta będą podpisywać umowy na przyjęcie dzieci w punktach niepublicznej opieki, o ile takie jednostki spełniać będą kryteria placówek miejskich.

Dzieci można również zapisać też do tzw. zerówek. Taką możliwość oferują w Słupsku wszystkie szkoły podstawowe oprócz SP 1, 5 i 10. Procedura naboru do podstawówek wygląda podobnie jak w wypadku przedszkoli, z tym że dziecko rejestrujemy poprzez stronę www.sp-slupsk.nabory.pl.

Od września funkcjonować też zacznie Szkoła Podstawowa nr 11 przy ulicy Lotha, dla której uchwałą rady miasta specjalnie zmieniono obwody dwóch innych placówek – SP 2 i SP 5.

Jak informuje wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, obecnie kilkanaście ulic objętych jest obwodem szkoły nr 11.

To są rzeczy, które na pewno nie będą zawsze zadowalały wszystkich rodziców, ponieważ one będą czasami dalej od szkoły nr 5, ale nie ma innej możliwości, aby skorzystać z otwartej, przyjaznej i przestrzennej szkoły nr 11 – mówi zastępca prezydenta miasta.

Aby ułatwić uczniom dotarcie do nowej szkoły podstawowej, włodarze Słupska planują uruchomienie nowej linii autobusowej między Hubalczyków i Lotha. Komunikacja miałaby funkcjonować w godzinach rannych i popołudniowych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.