K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni kontrolują

0

Radni prowadzą kolejną kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w zakresie przestrzegania prawa pracy i gospodarowania środkami finansowymi. Wnioski płynące z audytu zostaną przedstawione podczas sesji rady miasta.

Po raz pierwszy radni sprawą słupskiej biblioteki zajęli się w grudniu ubiegłego roku w związku z podejrzeniami o stosowanie mobbingu przez dyrektorkę placówki. Wówczas przeprowadzili ankietę wśród pracowników zawierającą pytania dotyczące warunków pracy. Wyniki audytu okazały się bardzo niepokojące. Aż 66 procent zatrudnionych odpowiedziało, że nagminnie spotykało się z szykanami ze strony przełożonej. Urząd miasta jednak nie uznał wyników kwestionariusza za wiążące. Wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka stwierdziła natomiast, że w sposób wyraźny dystansuje się od audytu radnych. W celu ustalenia, czy w bibliotece doszło do mobbingu, komisja rewizyjna powołała zespół, który ponownie przeprowadził kontrolę. Tym razem objętych badaniem zostało więcej aspektów, np. w jaki sposób wydatkowane są pieniądze przyznawane przez miasto, czy jednostka pozyskuje środki zewnętrzne, czy uczestniczy w programach unijnych i jakie czerpie z tego pieniądze, a także wynagrodzeń pracowników, preferowania lub pomijania osób na ścieżce awansu zawodowego etc.

Wiedza ta pozwoli na uzyskanie dokładnych informacji, jak wynagradzano i awansowano pracowników oraz komu przyznawano premię. Jeśli zespół kontrolujący zauważy, że jedną osobę notorycznie pomijano przy rozdawaniu nagród, a druga na takiej liście przeważnie się znajdowała, będzie to dla niego sygnał, że w bibliotece być może dzieje się źle.

Poza tym, jeżeli dojdziemy do tego – a prawo na to pozwala – że pod dane podstawimy konkretne osoby, np. bardzo dobrzy pracownicy, których sam znam, i okaże się, że byli oni całkowicie pomijani we wszystkich aspektach, to swój wniosek też będę mógł wysnuć – mówi radny Bogusław Dobkowski.

Audyt będzie kontynuowany przez członków komisji rewizyjnej jeszcze w kwietniu, potem wnioski zostaną przedstawione radzie miejskiej. Dyrektorka MBP w Słupsku od 13 grudnia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.