K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miejskie autobusy w Ustce

0

W lipcu uruchomiona zostanie w Ustce miejska komunikacja realizowana przez słupskie PKS SA. W mieście funkcjonować będą dwie linie autobusowe na następujących trasach:

Linia nr 1 – ul. KolorowaDarłowskaBohaterów Westerplatte – Dworcowa – Marynarki Polskiej – pętla autobusowa przy ul. Portowej – Ks. Kard. St. Wyszyńskiego – Piłsudskiego – Żeromskiego – Mickiewicza – KopernikaPlac DąbrowskiegoChopina – Mickiewicza – Żeromskiego – Piłsudskiego – Ks. Kard. St. Wyszyńskiego – pętla autobusowa przy ul. Portowej – Marynarki Polskiej – Dworcowa – Bohaterów WesterplatteDarłowskaKolorowa

Linia nr 2 – ul. Koszarowa (przy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej) – Darłowska – Dworcowa – Grunwaldzka – Plac DąbrowskiegoWczasowaPlac DąbrowskiegoWróblewskiego – Słupska – DuninaGrunwaldzka – Jagiellońska – Wróblewskiego Plac Dąbrowskiego – Grunwaldzka – Dworcowa – DarłowskaKoszarowa (przy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej)

Na podkreślonych ulicach zlokalizowane są przystanki. Przebieg Linii nr 2 może zostać przedłużony o przychodnię wojskową w Lędowie oraz Przewłokę, jest to uzależnione od decyzji władz Gminy Ustka w tej sprawie.

Korzystanie z komunikacji jest bezpłatne dla:

– mieszkańców Ustki – dokumentem potwierdzającym uprawnienie jest dowód osobisty z wpisanym adresem zameldowania lub bilet, wydawany w Biurze Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta (pok. 102). Bilety wydawane będą w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, w godz. 8.00-17.00, od wtorku do piątku, w godz. 7.30-15.30 osobom, które są zameldowane w Ustce, ale posiadają nowe dowody osobiste. W przypadku dzieci wystarczy oświadczenie ustne rodzica posiadającego uprawnienie lub legitymacja szkolna,

– osób niepełnosprawnych – dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja,

– turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową – dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest dowód opłaty.

Pozostałe osoby korzystające z komunikacji ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.

Przypomnijmy, że uruchomienie komunikacji ma charakter pilotażowy – jeżeli system spełni nasze oczekiwania, będziemy analizować możliwości jego dalszego funkcjonowania. Z uwagi na małe szerokości jezdni w centrum miasta jedną z linii obsługiwał będzie minibus posiadający od 12 do 35 miejsc siedzących. Drugim pojazdem będzie pełnowymiarowy autobus. Autobusy będą kursować nie rzadziej niż co 60 minut, w godz. od 6.00 do 20.00 w dni powszednie, niedziele i święta. Pojazdy będą jednolicie oznakowane, także naklejkami identyfikującymi miasto Ustka. Wszystko wskazuje na to, że komunikacja uruchomiona zostanie 12 lipca; będzie działała do 24 września 2018 roku.

Od lat borykamy się w mieście z zatłoczeniem wąskich ulic samochodami, szczególnie w sezonie letnim. Zmniejszenie ruchu w centrum miasta na pewno znacząco podniesie bezpieczeństwo osób poruszających się w pasach dróg. Zachęcamy mieszkańców i przebywających w Ustce turystów do korzystania z komunikacji miejskiej.

(UM Ustka)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.