K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Fortepiany Niepodległej

0

W najbliższą sobotę, 8 września, rozpoczyna się w Słupsku 52. Festiwal Pianistyki Polskiej, najstarsza cykliczna impreza organizowana od początku siłami społeczników. W roku stulecia niepodległości program festiwalu zdominowany został przez muzykę polską, ze szczególnym akcentem na dzieła Ignacego Jana Paderewskiego.

Tegoroczny Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku rozpocznie się w najbliższą sobotę koncertami fortepianowymi pod wspólnym tytułem „Wielcy chopiniści jako kompozytorzy”. Całość programowa festiwalu będzie stała pod znakiem muzyki polskich kompozytorów. Wynika to nie tyle z założeń ideowych tego pianistycznego święta, co przede wszystkim z przypadającego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nic dziwnego też, że palmę pierwszeństwa wśród wybitnych rodzimych pianistów – uwypukloną w programie i na plakacie festiwalowym – dzierży jeden z ojców niepodległości, Ignacy Jan Paderewski. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej organizatorów festiwalu, dyrektor artystyczny Jan Popis zwrócił uwagę na jeszcze jedną nowość.

Z dumą możemy mówić, że Słupsk jest stolicą polskiej pianistyki – w tym aspekcie, że jest to festiwal wyłącznie polskich pianistów, natomiast repertuar – polska twórczość fortepianowa – zajmuje tutaj rzeczywiście sporo miejsca. Chciałbym wyrazić radość, że 52. festiwal dochodzi do skutku, to praca wielu osób, to także ten szczęśliwy traf, że udaje nam się składać projekty, które są dobrze oceniane w ministerstwie i dzięki temu otrzymujemy dotacje. Przede wszystkim jednak chciałbym zwrócić uwagę na pewną nowość – dziękowaliśmy niedawno za 30-letnią współpracę poprzedniemu szefowi orkiestry, Bohdanowi Jarmołowiczowi, a od tego roku mamy w naszym gronie wspaniałego dyrygenta – maestro Rubena Silvę, który z tego, co wiem, z pełnym zaangażowaniem podjął wyzwanie, żeby stać się ważnym ogniwem naszego festiwalu i sam z całą orkiestrą jest do dyspozycji podczas koncertu inauguracyjnego oraz podczas finału – poinformował Jan Popis.

Obszerne fragmenty konferencji prasowej zaprezentujemy po dzisiejszym serwisie informacyjnym. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w zakładce Imprezy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.