K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szansa na przyszłość

0

W sumie około 1.700 uczniów z 28 szkół uczestniczyło w tegorocznych Targach Edukacyjnych organizowanych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. Dla młodzieży była to również okazja do poznania pracodawców z naszego regionu.

Było to jedno z większych wydarzeń organizowanych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. W czwartek, 25 października, odbyły się Targi Edukacyjne. Młodzież odwiedzająca PCE miała szansę zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, działalnością placówek kulturalnych oraz specyfikacją poszczególnych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu lęborskiego.

Zależy nam na tym ,żeby nasi absolwenci zobaczyli, że mogą zostać w Lęborku, w powiecie lęborskim i także tutaj znaleźć ciekawą pracę – zaznaczyła Elżbieta Godderis, wicestarosta lęborski.

Przy stanowiskach uczniom udzielane były niezbędne informacje z zakresu rozwoju osobistego oraz możliwości kontynuacji nauki i zatrudnienia. Wszystkie punkty były odpowiednio wyposażone w materiały promocyjne. Starano się w czytelny sposób przedstawić, z czym wiąże się konkretny zawód. Uwagę młodzieży przyciągano m.in. prezentacjami multimedialnymi. Jesienne Tagi Edukacyjne po raz pierwszy zorganizowano w formule jednodniowej.

Potwierdziło swój udział 28 szkół z powiatu oraz spoza powiatu lęborskiego – mówi Artur Obolewski, dyrektor PCE w Lęborku. – Szacujemy, że ponad 1700 uczniów weźmie udział w tych spotkaniach, które organizujemy ze szkołami i pracodawcami.

Oferty prezentowane podczas targów skierowane były przede wszystkim do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz tegorocznych III klas gimnazjalnych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.