K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Votum dla prezydenta

0

Po długiej debacie po przedstawieniu raportu na temat stanu miasta słupscy radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Pomimo wielu zastrzeżeń do treści tego dokumentu piętnaścioro rajców głosowało za jego przyjęciem, a sześcioro przeciwko.

Na ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu rady miejskiej rajcy głosowali nad udzieleniem prezydent Słupska votum zaufania oraz absolutorium. O pierwszym decydowali na podstawie raportu o stanie miasta, który pojawił się po raz pierwszy po zmianach w prawie samorządowym, drugi zależał od wykonania budżetu. W raporcie sporządzonym przez kierownictwo ratusza zawarte zostały informacje na temat funkcjonowania samorządu. Ocena sprawozdania wśród radnych była różna.

Mieliśmy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której pani prezydent wystawiła sobie niejako laurkę. W raporcie o stanie gminy – aczkolwiek to pierwszy raz w świetle ustawy o samorządzie gminnym, kiedy taki temat jest poruszany – pani prezydent, pomimo iż są odpowiednie wymogi – czyli uwzględnienie w takim raporcie różnych elementów, nie tylko dobrych i złych – wystawiła sobie, jak już powiedziałam, laurkę, w której zabrakło nam rzeczywistego odniesienia się do poprzedniego roku, bo mówimy o roku 2018. Zabrakło wielu elementów w raporcie, które wskazywałyby na realne funkcjonowanie naszego miasta lub też na braki jego w funkcjonowaniu w różnych płaszczyznach – mówi radna klubu PiS Anna Mrowińska.

Raport podsumował zakończone już inwestycje oraz będące jeszcze w trakcie realizacji. Do pozytywnych spraw zaliczono rozpoczęcie rewitalizacji śródmieścia miasta oraz projektu klinów zieleni, a także przygotowania do budowy węzła transportowego.

Bardzo dużo się zapoczątkowało, a co za tym idzie, będziemy teraz przecinać wstęgę albo robić żniwa – myślę tu o teatrze, o bulwarach nad Słupią, myślę o rewitalizacji podgrodzia. To są przecież piękne inwestycje, bardzo przydatne – mówi Kazimierz Czyż, radny klubu Łączy nas Słupsk.

Znalazło się jednak kilka rzeczy, które trudno uznać za sukces. Piętą achillesową są inwestycje infrastrukturalne w mieście.

Tutaj prezydent niestety w kilku wypadkach nie stanął na wysokości zadania. Mówiłem o ulicy Zygmunta Augusta, na którą pomimo środków w budżecie nie udaje się wyłonić wykonawcy i rozpocząć inwestycji, mówiłem też o Legionach jak i o tym, że tak naprawdę musimy troszeczkę szerzej – i chyba czas już na to – spojrzeć na kwestię współpracy Słupska z gminami ościennymi – mówi radny klubu PO Paweł Szewczyk.

Ostatecznie bezwzględną większością głosów radni przyznali prezydent votum zaufania oraz absolutorium za rok 2018. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Krystyna Danilecka-Wojewódzka swoją prezydenturę rozpoczęła dopiero pod koniec ubiegłego roku, a więc w większości była rozliczana z decyzji poprzednika. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.