K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Polityka oświatowa

0

Pomorski kurator oświaty na spotkaniu z dyrektorami szkół z regionu przedstawił kierunki polityki oświatowej. W tym roku większa uwaga będzie zwrócona na profilaktykę uzależnień i kształtowanie postaw obywatelskich.

Jak zawsze, przed rozpoczęciem roku szkolnego pomorski kurator oświaty zaprezentował kierunki polityki oświatowej. W tym roku jest sześć obszarów, na które dyrektorzy szkół mają zwracać szczególną uwagę.

Przede wszystkim jest to profilaktyka uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – informuje Bogna Winiarczyk z wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku. – Drugim takim elementem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Trzy, to wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach branżowych. Zmieniła się nomenklatura i nie będziemy już mówić o szkołach zawodowych, tylko o szkołach branżowych. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości uczniów w związku z wykorzystaniem nowych technologii. I taki bardzo ważny także dla nas kierunek to rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Zwłaszcza na tę ostatnią będzie kładziony największy nacisk w procesie edukacji. Wyniki egzaminów uczniów z przedmiotów ścisłych nie zawsze były zadowalające. Natomiast władze Słupska własne kierunki polityki oświatowej przedstawią pod koniec sierpnia. Między innymi będą dotyczyć budowania tożsamości z miastem i odpowiedzialności za jego przestrzeń.

Podczas tej narady oprócz przedstawienia polityki oświatowej prezydenta miasta będą też wręczane powierzenia – zapowiada Bogna Winiarczyk. – W tym roku wręczamy dziewięć powierzeń nowym dyrektorom oraz żegnamy się z dwoma dyrektorami, którzy już kończą pracę i udają się na zasłużoną emeryturę.

Prezydent Słupska podkreśliła, że w edukacji zamierza mocno stawiać na innowacyjne metody nauczania. Elementem tej polityki mają być także dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które podniosą ich kompetencje w zakresie nowych technologii. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.