K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Próbne egzaminy ósmoklasistów

0

W całej Polsce trwają próbne egzaminy ósmoklasistów. W dwóch słupskich szkołach odbyły się one już w listopadzie. Obecnie egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbywają się w szkołach podstawowych nr 3 i 6.

Próbne egzaminy ósmoklasistów odbywają się w całej Polsce i są pierwszym poważnym testem wiedzy uczniów ze szkół podstawowych. W Słupsku, pod koniec listopada testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego przeprowadziły już podstawówki nr 2 i 8. Od poniedziałku mierzyli się z nimi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, a jutro rozpoczną się one w SP 4. Od wtorku zadania rozwiązują ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 6. Za nimi już wczorajszy egzamin z matematyki i dzisiejszy z języka angielskiego, składający się łącznie z 14 zadań otwartych i zamkniętych, na które przewidziano 90 minut.
– Odpowiedzi są zawsze enigmatyczne i bardzo zróżnicowane – mówi Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. – Uczniowie różnie oceniają i swoją wiedzę, i poziom sprawdzianu. Niektórzy mówią, że było łatwo, niektórzy wychodzili i mówili, że w tym roku było trudno albo że ten sprawdzian sprawił dużo kłopotów. Zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o analizę i dokonanie oceny tych egzaminów próbnych. Wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę czy on był trudny przynajmniej dla większości uczniów klas ósmych, czy był raczej łatwy.

Przed ósmoklasistami z „szóstki” jeszcze jutrzejszy 120-minutowy egzamin z języka polskiego, który będzie się składał z około 25 zadań. Jak przyznaje dyrektor szkoły, Grzegorz Borecki, organizacja trzydniowych testów nie była łatwa i już po raz kolejny odbywa się w trudnych warunkach. Wszystko przez nakładane kwarantanny na uczniów i nauczycieli. Mimo tych problemów do dzisiejszego próbnego egzaminu przystąpił komplet 77 ósmoklasistów z czterech klas.

Te próbne egzaminy, czyli tak zwany duży przekrojowy sprawdzian, odbywają się w takich trochę dziwnych warunkach – zauważa dyrektor Grzegorz Borecki. – Wprawdzie w zeszłym roku szkolnym mieliśmy też takie niezbyt oczywiste sytuacje egzaminacyjne, ale w tym roku jeszcze bardziej to zostało utrudnione. Szkoły nie zostały zamknięte, nie zostały przeniesione na pracę hybrydową, ale mamy dużo kwarantann nałożonych przez sanepid i one są nakładane i na nauczycieli i na uczniów. Jeżeli jeden uczeń w klasie zostaje obłożony kwarantanną, to cała klasa przechodzi na kwarantannę. To było takie utrudnienie, ale, jak myślę, byliśmy przygotowani doświadczeniem ostatnich dwóch lat na tyle, że sobie poradziliśmy.

Arkusze próbnych egzaminów ósmoklasistów zostaną sprawdzone wewnętrznie przez nauczycieli szkoły. Pozostałe słupskie szkoły podstawowe planują przeprowadzić te sprawdzany wiedzy jeszcze w grudniu lub na początku przyszłego roku kalendarzowego. Właściwe egzaminy odbędą się pod koniec maja 2022 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.