K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ministerialni stypendyści

0

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021. Jako jedyni ze Słupska naleźli się wśród 57 uczniów z całego województwa pomorskiego, którzy otrzymali takie wsparcie.

Drugie Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Adama Mickiewicza jest jedyną szkołą w Słupsku, której uczniowie otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w roku szkolnym 20202021. Łącznie wyróżnienie otrzymało czworo uczniów i absolwentów liceum. Są nimi Martyna Najmrocka, która w poprzednim roku szkolnym zdobyła trzy tytuły finalisty w olimpiadach rankingowych oraz utalentowany sportowiec, Dawid Plaga, odnoszący sukcesy w pływaniu. Stypendia otrzymały też Maria Kocioł i Olga Kowalska, które już zakończyły naukę w murach szkoły. Pierwsza z nich studiuje w Barcelonie, a druga na Uniwersytecie Warszawskim.
– Na liście stypendystów, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, znalazło się 57 nazwisk, w tym 4 należące do uczniów słupskiego Mickiewicza – mówi Mariusz Domański, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. – Dlaczego to ważne? Dlatego że to pokazuje ogromny wkład, pasje, umiejętności młodych ludzi, bo żeby dostać to stypendium, trzeba być albo laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem, finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, należy uzyskać najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu i toku nauki, albo – tak jak w przypadku Dawida – należy dodać jeszcze, że uczeń uzyskał wysoki wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Dawid Plaga niedawno w Gliwicach zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii 16-latków na 400 metrów stylem zmiennym. Jak przyznaje, ciężki trening i sukcesy na pływalni nie przeszkadzają mu w osiąganiu dobrych wyników w nauce. W zeszłym roku szkolnym uzyskał średnią na świadectwie 4,94.
– Doba ma 24 godziny, jakoś da się to upchać, żeby jeszcze się wyspać. Chciałbym, żeby była trochę dłuższa, miałbym może trochę czasu dla siebie, ale możliwe jest do zrobienia, żeby pogodzić naukę z trenowaniem – mówi Dawid Plaga z klasy 2A II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.
Martyna Najmrocka może pochwalić się średnią 5,60 na świadectwie. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki nie jest jej pierwszym stypendium w jej życiu. Podkreśliła również, że dobre wyniki w nauce mogą być dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy.

Dosyć dużo było ze stypendium Prezydenta Miasta Słupska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezesa Rady Ministrów i teraz Ministra Edukacji Narodowej, czyli ze wszystkich, jakie są. Wszystkie te stypendia składają się na nagrody pieniężne. Śmieję się, że to mój sposób na zarabianie, bo nie chodziłam do pracy w wakacje, tylko uczyłam się wtedy do konkursów. Tak więc można powiedzieć, ze znalazłam sobie sposób na przyjemną pracę – mówi Martyna Najmrocka z klasy 3F II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. – Staram się znaleźć powiązanie biologią i filozofią. Moja praca na olimpiadę filozoficzną była właśnie na temat doszukiwania się w biologii kontekstów filozoficznych. Biologia i filozofia – dwie rzeczy może na pierwszy rzut oka nie do połączenia, ale jak najbardziej można.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpływa około 2 tysięcy wniosków stypendialnych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.