K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rolniczak z listem intencyjnym

0

W grudniu w siedzibie Starostwa Powiatowego został podpisany list intencyjny pomiędzy Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Słupsku a gdańską firmą informatyczną Aplitt Sp. z o. o. Dzięki współpracy przed uczniami Rolniczaka otworzy się perspektywa rozwoju zawodowego, w tym praktycznego przygotowania do zawodów technik informatyk i programista.

List intencyjny pomiędzy Zespołem Szkół Agrotechnicznych a gdańską firmą informatyczną Aplitt podpisany został na początku grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. Strony omówiły już szczegółowo zakres współpracy, która otworzy przed uczniami perspektywę rozwoju zawodowego oraz przysłowiowe drzwi do kariery w branży IT. Celem współpracy ma być też nabycie nowych praktycznych kompetencji zawodowych, co ułatwi uczniom start w dorosłe życie zawodowe. Z kolei firma, która zdecydowała się na współpracę ze szkołą, może w niedalekiej przyszłość zyskać nowych, świetnie wyszkolonych pracowników.

Nasza współpraca została nawiązana w związku z tym, że nasz absolwent Marcin Marciszewicz, absolwent kierunku technik informatyk jest pracownikiem firmy Aplitt – informuje Iwona Wojtkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. – Dzięki temu już wcześniej mieliśmy nawiązany kontakt i postanowiliśmy razem zrobić coś dobrego, rozwijającego, kreatywnego dla obecnych uczniów w zawodach technik informatyk i technik programista.
W ramach współpracy uczniowie Rolniczaka, którzy wiążą swoją przyszłość z informatyką i programowaniem, będą jeździć do Gdańska, aby w siedzibie firmy Aplitt uczestniczyć w stażach zawodowych. Tam zapoznają się m.in. z zakresem pracy firmy informatycznej oraz wytwarzanym przez nią oprogramowaniem. Jednak to nie wszystkie korzyści, jakie szkoła uzyskała dzięki zawartemu porozumieniu.

We współpracy z tą firmą zamierzamy również rozpocząć innowację pedagogiczną w tych kierunkach, która wykracza tematycznie poza ramy podstawy programowej – zaznacza dyrektor Iwona Wojtkiewicz. – Nasi uczniowie będą mogli zdobywać nowe kompetencje zawodowe, poszerzać swoją wiedzę praktyczną dotyczącą administrowania sieci, dotyczącą pracy w takiej firmie informatycznej. Potem spróbujemy wspólnie napisać program i realizować go we współpracy z pracownikami tej firmy. W naszej szkole będą odbywały się wykłady, specjalne lekcje dla tych uczniów, ale będziemy również wyjeżdżali na takie prelekcje, wykłady do Gdańska.
Szkoła chce, aby do innowacyjnego programu przystąpili uczniowie zaangażowani i zmotywowani. List intencyjny nie określa ram czasowych współpracy, ale pierwsze staże mają się rozpocząć już na wiosnę. W obecnym roku szkolnym w Rolniczaku uczy się ponad 870 uczniów, wśród nich uczniowie z klas technik informatyk i technik programista. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.