K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Porozumienie o współpracy

0

Dziś, 1 marca, w Głobinie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Markos a Urzędem Miasta Ustka, Powiatem Słupskim, Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Współpraca ma wspomóc rozwój zawodowy młodego pokolenia.

Mieszcząca się w Głobinie firma Markos wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i otwiera się na współpracę z młodymi ludźmi z regionu słupskiego. Podpisane dziś porozumienie ma na celu zadbanie o rozwój zawodowy młodego pokolenia. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy firmą Markos a powiatem słupskim, Urzędem Miasta Ustka, Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Dzięki niemu już niebawem uczniowie m.in. z klas technik programista będą mogli odbyć praktyki zawodowe w siedzibie firmy. Firma cały czas się rozwija, a w ciągu ostatnich 4-5 lat nastąpił wzrost zatrudnienia o prawie 100%. Dziś Markos zatrudnia około 1000 pracowników. Jak przyznaje prezes firmy, wciąż brakuje wykwalifikowanych kadr.

W tej chwili jest taka sytuacja, ze pracownicy, którzy powinni wykonywać operacje związane z takimi zawodami jak mechanik, mechatronik, operator CNC są wyłaniani nawet z naszej załogi i dodatkowo ich szkolimy – informuje Cezary Koseski, prezes firmy Markos Sp. z o.o. – Nie mamy dostępu do wykwalifikowanych absolwentów szkół, zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. To zapotrzebowanie jest. Cały czas czekamy na pracowników, którzy mają i bazę teoretyczną wyniesiona ze szkoły, i praktyczną, którą mogą w naszym zakładzie mogą osiągnąć w trakcie odbywania praktyk i zajęć typu warsztatowego.
Dla szkół ważny jest dualizm kształcenia i połączenie teorii z praktyką, tak aby absolwent mógł funkcjonować na rynku pracy. Dla uczniów ważne będzie poszerzaniu kompetencji zawodowych w renomowanej firmie. Porozumienie zakłada nie tylko praktyki, ale i szansę integrowania się z zakładem, by po szkole zasilić kadrę firmy. Starostwu powiatowemu zależy, by oferta edukacyjna szkół, które prowadzą odpowiadała młodym ludziom na tyle, aby mogli znaleźć pracę tu na miejscu i nie musieli wyjeżdżać do innych regionów Polski lub za granicę. Istotne jest przywracanie tradycji stoczniowych. Wykwalifikowani pracownicy będą potrzebni także do budowy farm wiatrowych.
– Ci ludzie będą mogli kształcić się w takich kierunkach jak technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, więc są to takie bardzo praktyczne umiejętności niezwykle dzisiaj potrzebne – mówi Paweł Lisowski, starosta słupski. – Z takim fachem w ręku bardzo łatwo znaleźć pracę i myślę, że dosyć dobrze płatną. Dobrze to pokazuje firma Markos. Mogę chyba powiedzieć, że jest to firma rodzinna, która wyrosła w naszym regionie praktycznie od podstaw. Bardzo nas cieszy, że ta firma tak mocno się rozwija. Potrzebuje pracowników o różnym stopniu kwalifikacji, więc każdy może znaleźć tu coś dla siebie.
Firma Markos mieści się w Głobinie i specjalizuje się w kompozytach wzmocnionych włóknem szklanym. Przedsiębiorstwo bazuje na ponad 30-letnim doświadczeniu w projektach, konstrukcji i wykonaniu. Wiodącymi produktami firmy Markos są obudowy elektrowni wiatrowych i piast wirników, łodzie ratunkowe i ratownicze, łodzie turystyczne, robocze oraz specjalnego przeznaczenie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.