K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

O spójności edukacyjnej

0

We wtorek, 14 czerwca, w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się spotkanie dotyczące spójności edukacyjnej w praktyce samorządowej i szkolnej. Współorganizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Spotkanie z cyklu „Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej” jest jednym z 20 spotkań, które odbywają się z inicjatywy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Temat spotkań jest podporządkowany obecnej perspektywie wykorzystania środków unijnych przez szkoły i placówki oświatowe i samorządy. Konferencja odbyła się m.in. z udziałem wójtów, burmistrzów, pracowników samorządowych odpowiadających za oświatę i przedstawicieli placówek edukacyjnych. Dyskutowano także o przyjęciu przez placówki edukacyjne i pomorskie samorządy wspólnego podejścia do spraw oświaty wobec napływu uczniów z Ukrainy. Wśród prelegentów znaleźli się Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Władysława Hanuszewicz z ODN. Głos zabrała także psycholog, Katarzyna Rodziewicz, która mówiła o sytuacji ucznia ukraińskiego w polskiej szkole. Natomiast wicedyrektor ODN, Mariusz Barański, przygotował najnowsze dane dotyczące ilości uczniów z Ukrainy w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego, a także według typów szkół. Poruszył też kwestię różnicy między polskim a ukraińskim system oświaty, w którym funkcjonuje 12-punktowa skala oceniania.

Szkoły, placówki oświatowe, samorządy mają jeden podstawowy cel – zaznacza Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. – To wzmocnienie kondycji ucznia z Pomorza, danie nowych możliwości i narzędzi nauczycielom po to, aby każdy uczeń bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny, ekonomiczny znalazł przestrzeń do swojego rozwoju. Zatem ta spójność ma wielowymiarowy charakter. Mówi zarówno o współdziałaniu tych, którzy będą realizowali projekty, ale też o takim spójnym rozwoju osobowości, ducha, intelektu młodych Pomorzan.

Spotkanie podsumowano dyskusją jej uczestników. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.