K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kobylnica – wiejska czy miejska?

0

W tym tygodniu zakończą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany statusu miejscowości Kobylnica. W dniach od 24 stycznia do 24 lutego mieszkańcy gminy zdecydują ostatecznie, czy ich zdaniem Kobylnica, która stanowi ośrodek samorządu, powinna stać się miastem. Jeśli tak, władze gminy otrzymają mandat społeczny do dalszych działań.
.
Wójt gminy Leszek Kuliński zachęca wciąż mieszkańców do wyrażenia opinii na temat proponowanej zmiany statusu Kobylnicy. W dużej mierze to właśnie aktywność lokalnych społeczności świadczyć będzie teraz o definiowaniu poczucia tożsamości w ramach małej ojczyzny i samostanowieniu w sprawach, które w sposób znaczący mogą zmienić jakość ich życia.
.
– Szanowni państwo, to bardzo ważne, abyście mieli udział w tym procesie, bez waszych opinii nie będziemy w stanie podejmować najlepszych decyzji dla dobra całej naszej społeczności. Dlatego każdy głos ma znaczenie. Razem zdecydujmy o naszej przyszłości – mówi wójt Leszek Kuliński.
.
Znaczenie ma też fakt, że Słupsk w sytuacji nadania Kobylnicy statusu miasta nie mógłby już przyłączyć jej do swoich granic administracyjnych, ponieważ takie fuzje można wykonywać tylko wobec sąsiednich gmin o charakterze wiejskim. Dla władz gminy to ważne, zwłaszcza że miasto Słupsk nie poprzestaje w swoich działaniach na pierwszym sukcesie i w bieżącym roku zapowiada wniosek o ponowne rozszerzenie granic. Tym razem w grę wchodzą obręby ewidencyjne Siemianice, Strzelino, część Bierkowa i część Włynkówka, czyli kolejne tereny gminy Słupsk.
.
Tymczasem dwa tygodnie temu z apelem do premiera rządu wystąpił Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej o zawieszenie w bieżącym roku wszelkich decyzji związanych ze zmianami administracyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy pisma podkreślają, że nie zawsze – na co mają wskazywać dotychczasowe doświadczenia – przesłanki merytoryczne są inspiracją do podejmowania postępowania w sprawie granic wspólnot samorządowych. A że rok mamy przedwyborczy, można wyobrazić sobie próby wykorzystania roszczeń zmian terytorialnych np. do zbicia kapitału politycznego czy rozbudzenia emocji w środowiskach lokalnych. Nie jest pożądane, aby tego typu motywacje stały za inicjatywami zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego – piszą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
.
– Uważam, że to jest zasadne i słuszne, bo w wielu wypadkach będzie to elementem kampanii wyborczych – mówi wójt gminy Kobylnica. – Miasto Słupsk na jutrzejszą sesję też przygotowuje kolejny projekt uchwały w sprawie poszerzenia granic. Dotyczy on, co prawda, innych terenów, nie gminy Kobylnica, ale my stoimy na stanowisku: potrzebna jest współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca. Uważamy, że ten przedwyborczy okres powinien być okresem ciszy, żeby można było w skupieniu realizować swoje zamierzenia w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców. A takie działania tej jakości nie poprawiają.
.
Konsultacje społeczne w gminie Kobylnica kończą się w najbliższy piątek, 24 lutego. Do tego czasu można jeszcze elektronicznie wypełnić ankietę i przesłać ją na adres urzędu gminy. Władze samorządowe przekonują, że zmiana statusu miejscowości Kobylnica to nie tylko kwestie promocyjne, to także powiększenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych o źródła ukierunkowane na rozwój miast przy zachowaniu dotychczasowych funduszy wiejskich, a także przyciągnie nowych inwestorów i poprawa sytuacji na rynku pracy. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj