K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mieszkania na Płowieckiej na zamianę

0

W Słupsku budowane są dwa domy wielorodzinne, które zwiększą zasoby komunalne. W budynkach przy ulicy Płowieckiej oddanych zostanie najemcom 57 lokali mieszkalnych. Zasiedlanie przewidziane jest z początkiem IV kwartału tego roku.

W budynkach znajdują się mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe. Pięć lokali mieszkalnych jest przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością, w tym trzy lokale 2-pokojowe oraz dwa 3-pokojowe. W pierwszej kolejności zamieszkać w tych budynkach będą mogli ci słupszczanie, którzy zdecydują się na zamianę swojego dotychczas najmowanego lokalu znajdującego się w zasobach gminy miejskiej Słupsk. Osoby zainteresowane zamianą powinny złożyć wniosek w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Biuro Spraw Lokalowych, którego siedziba znajduje się przy pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku. Wzór wniosku o zamianę na lokal w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Płowieckiej nr 1 i nr 2 dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska) oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Listę osób zakwalifikowanych do zamiany utworzy Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Słupska.

Przy staraniach o zamianę lokali obowiązują określone kryteria dochodowe, które zostaną podane są na stronie internetowej miasta. Przy ubieganiu się o zamianę będzie konieczna deklaracja opróżnienia i wydania lokalu dotychczas wynajmowany w dobrym stanie technicznym. Nie dotyczy to lokali usytuowanych w budynkach przeznaczonych przez miasto do wykwaterowania w celu realizacji rozbiórki. Istotne jest również, aby w okresie jednego roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku, najemca nie miała względem wynajmującego zaległości w czynszu i opłatach niezależnych od wynajmującego za okres dłuższy niż 2 miesiące i nieprzekraczający wartości miesięcznej należności.

Budynki przy ul. Płowieckiej budowane są z 85-procentowym dofinansowaniem pochodzącym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całośc ma kosztować niespełna 20 milionów złotych. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj