Budżet Pokaż więcej

0
Budżet

Od lutego 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Dotyczy to stopniowego dochodzenia do pełnej stawki za dobę hospitalizacji już od pierwszego dnia pobytu w placówce. W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo…

0
Budżet

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej władz Słupska podane zostały wyniki głosowania na zadania w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2023. Jednocześnie przekazana została także informacja, z której wynika, że w tym roku swoje głosy oddało 24.418 słupszczan czyli o ponad 16 tysięcy więcej…

0
Budżet

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił pierwszą transzę dodatków osłonowych. Od 200 do 700 złotych pomocy finansowej otrzymało 4.256 gospodarstw domowych w Słupsku. Kolejny nabór wniosków o dodatek osłonowy trwa do 31 października. Dodatek osłonowy wprowadzony został w ramach rządowej tarczy…

1
Budżet

Radny Bogusław Dobkowski złożył zapytanie w sprawie skutków dla miasta podniesienia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i wzrostu inflacji. Pytaniem zasadniczym dla radnego jest wpływ tych niekorzystnych zjawisk i decyzji na realizację inwestycji i budżetu miasta. W czasie tworzenia…

0
Budżet

Dziś podczas konferencji prasowej działacze słupskiej Platformy Obywatelskiej przedstawili wnioski klubu w sprawie budżetu samorządu na rok 2022. Jutro centralnym punktem sesji radnych ma być głosowanie nad projektem przyszłorocznego montażu finansowego miasta. Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej…

0
Budżet

W zeszłym tygodniu podczas sesji rady gminy Słupsk został uchwalony budżet na 2022 rok. W przyszłym roku gmina planuje realizację kilku ważnych inwestycji, a dochody samorządu mają wynieść 151,5 miliona złotych. Wydatki to kwota o 17 milionów złotych większa. W…

0
Budżet

Dziś w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się ogłoszenie wyników w głosowaniu na zadania w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2022. Słupszczanie mogli oddawać swoje głosy na ponad 30 projektów. Na zadania w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego oddało głosy…

0
Budżet

Jeszcze tylko przez dwa dni, do czwartku, 25 listopada, można oddawać swoje głosy na 35 zadań, które znalazły się w Słupskim Budżecie Obywatelskim na 2022 rok. Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej, a wyniki zostaną zaprezentowane 29 listopada. Głosowanie…

0
Budżet

Od 20 listopada do 10 grudnia można zgłaszać uwagi do projektu budżetu miasta na rok 2022. Słupski ratusz planuje budżet z dochodami na poziomie ponad 622 milionów złotych oraz z wydatkami w kwocie prawie 700 milionów. Koniec jednego roku zawsze…

0
Budżet

Od dziś, za pomocą specjalnej strony internetowej, można głosować na zadania, które znalazły się w Słupskim Budżecie Obywatelskim w 2022 roku. Oddawanie głosów przez mieszkańców Słupska na 34 zgłoszone projekty potrwa do 25 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 listopada. Dziś,…

0
Budżet

Cztery projekty mieszkańców o łącznej wartości pół miliona złotych zwyciężyły w głosowaniu na Ustecki Budżet Obywatelski. W 2022 roku powstanie m.in. plac rekreacyjno-wypoczynkowy „Odpocznij przy lesie”, pojawią się też mural i roślinność na ulicy Krótkiej. W głosowaniu na Ustecki Budżet…

0
Budżet

Sołectwa gminy Damnica otrzymają prawie pół miliona złotych z funduszu sołeckiego na 2022 rok. O przeznaczeniu środków na konkretne cele zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie. Decyzje mają zapaść do końca września. Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy. Są one…

0
Budżet

Miasto chce wyemitować w 2021 roku kolejne obligacje komunalne na łączną kwotę 53 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych wcześniej długów. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych samorządy mogą emitować papiery…

0
Budżet

Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję o przekazaniu straży pożarnej 50 tysięcy złotych dofinansowania na zakup wozu gaśniczego. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez poszczególne komisje, ale niektórzy radni przypomnieli, że niedawno w podobnej sytuacji miasto odmówiło pomocy Komendzie Miejskiej Policji.…

0
Budżet

Słupski sztab podsumował 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku roku pomimo epidemii i niesprzyjających okoliczności udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych. Chociaż podkreśla się to co roku, to tegoroczny finał przeprowadzony w warunkach epidemii był naprawdę…

0
Budżet

Ogromne rachunki za ogrzewanie gazowe nadal nękają słupskie schronisko dla zwierząt. Tylko za styczeń zwierzyniec otrzymał rachunek na ponad 15 tysięcy złotych. Tylko dzięki zorganizowaniu zbiórki internetowej udało się uregulować należności. Mroźna zima mocno obciążyła budżet słupskiego schroniska. W grudniu…

0
Budżet

Podczas komisji finansów radnym przedstawiono wydatki, jakie Słupsk w zeszłym roku poniósł w walce ze skutkami epidemii. Łącznie na ten cel wydano 2,3 miliona złotych. Część pieniędzy przekazano na wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, którzy opiekowali się chorymi. Jednym…

0
Budżet

Blisko 46 milionów złotych zamierzają przeznaczyć władze Ustki na inwestycje realizowane w bieżącym roku. Najwięcej środków skierowanych zostanie na wydatki związane z transportem, łącznością i oświatą. W uchwalonym projekcie budżetu uwzględniono także uwagi zgłaszane przez mieszkańców. W nowym roku władze…

0
Budżet

Ponad 31 milionów złotych na inwestycje zamierzają przeznaczyć w bieżącym roku władze powiatu słupskiego. Wśród planowanych robót przewidziano m.in. modernizację budynku starostwa oraz przebudowę dróg powiatowych. Radni powiatu słupskiego jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2021. Jednomyślność radnych cieszy zarząd powiatu.…

0
Budżet

Ponad 42 miliony złotych – tyle zamierza przeznaczyć Gmina Słupsk na inwestycje w 2021 roku. Podczas wczorajszej sesji, radni uchwalili budżet. Przyszły rok będzie obfitował w szereg przedsięwzięć, m.in. realizowana będzie dalsza budowa mieszkań komunalnych, a do użytku zostaną oddane…

0
Budżet

Słupscy radni pozostawili na koniec przedświątecznej sesji sprawę uchwalenia budżetu miasta na rok przyszły. Poszczególne punkty zaproponowane przez prezydenta Słupska poddane zostały przez rajców analizie przede wszystkim pod kątem społecznych oczekiwań. Duży wpływ na montaż finansowy przyszłorocznego budżetu miała pandemia…

0
Budżet

Słupskie instytucje kultury otrzymały ponad 700 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma ono zrekompensować straty wynikające z zamrożenia kultury w okresie pandemii. Listę z jednostkami, które otrzymają wsparcie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało w połowie…

0
Budżet

Rada Miejska przyznała pieniądze na kontynuowanie modernizacji Emceku oraz wyraziła zgodę na dofinansowania akwaparku w kwocie miliona złotych. Za uchwałą zagłosowało 22 radnych. W projekcie uchwały o zmianach w budżecie miasta radni najbardziej interesowali się punktami dotyczącymi przyznania pieniędzy na…

0
Budżet

Jeszcze przez 5 dni można oddawać głosy na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Słupszczanie byli w tym roku kreatywni i oprócz inicjatyw znanych z lat ubiegłych, np. Garden Party u Karola, pojawiły się propozycje dedykowane zwierzętom lub promujące aktywność fizyczną.…

1 2 3 6